jausmas

jausmas
jaũsmas sm. (4) Š, NdŽ, FT psich. 1. malonus ar nemalonus pergyvenimas, emocija: Jausmu, arba emocija, vadinamas žmogaus pergyvenimas savo santykio su tuo, ką jis pažįsta ir veikia . Partija auklėja šventus tarybinio patriotizmo jausmus (sov.) sp. Draugiškumo ir bičiuliškumo jausmas . Eglė spindi, kaista džiugesio jausmu S.Nėr. Mylėjo tėviškę lietuvis jausmu kaip Nemunas giliu S.Nėr. Dar vis tebėr toks jausmas, lyg lietus tarytum lijo per ištisą gyvenimą B.Sruog. Tarybų valstybės nacionalinė politika sukelia begalinio pasitikėjimo socializmo šalimi jausmą (sov.) sp. Nustebimo jausmas . Aštrus pavydo jausmas pervėrė jam širdį . Man lyg neapykantos jausmas kyla tuomet prieš jį širdyje J.Jabl. Kūno jausmas pikčiaus padaro paties nejausmo A.Baran. Žmoguje telpa daugybė jausmų A1884,51. Lizde viešpatavo šilti šeimynos jausmai Vrp1897,9. Lyra kėliau aš gerų jausmų daugiau . Gaivink jausmus širdyje, keleivį už stalo Dt. Jausmo niekas nepaskolins LTR. Ją nejučiomis pagavo jausmas, kuriam, rodos, nebuvo vietos Fogo širdy J.Baič. 2. supratimas, nuovoka: Šiuo klausimu jis neturi jokio jausmo ir išmanymo . Kalbos jausmas sunkiai tesiduoda apibrėžiamas GK1939,17. 3. pojūtis: Jį pamoko palietimo jausmas, kurs padeda jo ausims J.Jabl. Gyvulių jausmai visi veikia, kuomet paukštis giriasi tik vienomis savo akimis Blv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • jausmas — jaũsmas dkt. Gėdos, dėkingùmo, teisingùmo, méilės, netikrùmo, báimės jaũsmas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • menkavertiškumo jausmas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Menkumo, netinkamumo, nesaugumo išgyvenimas. Jis kyla suvokus savo fizinio ar psichinio vystymosi trūkumus. Šiokį tokį menkavertiškumą išgyvena kiekvienas žmogus, bet, esant stipriam jausmui, reikia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • dorovinis jausmas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pastovus emocinis dorovinių vertybių išgyvenimas, pvz.: meilė, ištikimybė, kuklumas, draugystė, didžiavimasis tautos laimėjimais, liūdesys, gailestis dėl blogo elgesio, atsakomybė. Auklėjimo metodikoje… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • jausminis — jausmìnis, ė adj. (2) NdŽ, FT 1. → jausmas 1: Visa personališkoji Vasario tragedija sukasi išimtinai tik jausminėj, o ne ideologinėj plotmėj K.Kors. Artistai, išpildydami Šopeno kūrinius, juose atkuria liepsningo kovotojo dėl laisvės turiningą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • meilė — 1 meilė sf. (1) 1. SD151, R, K prisirišimo, atsidavimo jausmas kam nors: Meilė begalinė nuo šiol tik tau, Tėvyne, bus skirta A.Vencl. Gražiausia meilė pasaulyje yra tada, kai žmogus myli ne vieną, bet visus J.Avyž. Širdies meilė yra geriausi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavydas — pavỹdas sm. (2), pãvydas (1) 1. ppr. sing. K kartėlio, apmaudo jausmas dėl kieno nors pasisekimo, gerovės; gaivališkas noras turėti, ką gera turi kitas: Jis turi didį pavỹdą J. Džiūsta iš pavỹdo kaip kipšas Rs. Anys visi pãvydo suryti Dglš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Литва на конкурсе песни Евровидение 2009 — Конкурс песни Евровидение 2009 Национальный отбор Страна …   Википедия

  • alkumas — alkùmas dkt. Pietų̃ nebegaliù suláukt, užei̇̃na tóks alkùmo jaũsmas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apraiška — apraiškà dkt. Jaũsmas yrà psi̇̀chinė apraiškà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”